19wks_0463 : Ganesha (Hindu god of wisdom)

ガネーシャ(ヒンズー教の知恵の神), Sri Lanka

作者居住国:Sri Lanka
メ モ:ganesh(ゾウの頭を持つ知恵・予言・幸運の神)
参 考:ウィキペディア  Wikipedia    2020-08-02 | カテゴリー :