American Samoa アメリカ領サモア

American Samoa
アメリカ領サモア
Oceania
ASA


International Date Line, Samoa(国際日付変更線)

“Now, when Japan is 29 December, here is 30 December.”
(専修大付属高校・2016年10月)